Zastávka č. 8: Východná brána

GPS N 48.34613° E 018.11043°

V priestore východnej brány hradiska Historický náučný chodník Hradisko Zobor križuje zvážnicu smerujúcu do Nitrianskych Hrnčiaroviec. Pri príchode zhora máte možnosť pozorovať jej veľmi dobre zachovaný lievikovitý tvar. Zachovala sa najlepšie zo všetkých brán tohto hradiska.

Komunikácia ústiaca do východnej brány spájala Hradisko Zobor s hradiskom na Žibrici a s územím na východnom úpätí Zobora. Najbližšia otvorená osada, ktorej obyvatelia využívali prístup do hradiska práve touto bránou sa nachádzala povyše Nitrianskych Hrnčiaroviec.

Brána hradiska predstavuje jedinečný stavebný objekt, ktorý mal obrannú a komunikačnú funkciu. Obe spomenuté funkcie preto silne ovplyvňovali jej stavebné prevedenie. Polokliešťová brána vznikla zahnutím oboch ramien zemného valu smerom do opevneného areálu. Dĺžka zahnutia dlhšieho ramena tejto brány je približne 35 m. Ukončená bola drevenou konštrukciou samotnej brány a prípadnej bránovej veže. Vznikol tak vstupný priestor, ktorý umožňoval obrancom hradiska zasahovať potencionálnych útočníkov nielen čelne, ale aj zo strán. V prípade pokusu o násilné dobytie brány zároveň nútil útočníkov koncentrovať sa na pomerne malom priestore, čo zvyšovalo účinnosť vrhacích a strelných zbraní používaných obrancami.

Navigačný text smer Pyramída – koniec trasy

Ďalej pokračuje trasa Historického náučného chodníka Hradisko Zobor južným valom v smere značenia približne 650 m a končí na Pyramíde pri telekomunikačnej veži.

Cestou môžete vidieť vo vale pozostatky po archeologických sondách. V máji a júni je južný val hradiska značne zarastený.

HRADISKO ZOBOR