Zastávka č. 8: Východná brána

GPS N 48.34613° E 018.11043°

V priestore východnej brány hradiska Historický náučný chodník Hradisko Zobor križuje zvážnicu smerujúcu do Nitrianskych Hrnčiaroviec.

Zachovala sa najlepšie zo všetkých brán tohto hradiska.

Brána hradiska predstavuje jedinečný stavebný objekt, ktorý mal obrannú a komunikačnú funkciu. Obe spomenuté funkcie preto silne ovplyvňovali jej stavebné prevedenie. Polokliešťová brána vznikla zahnutím jedného z ramien zemného valu smerom do opevneného areálu. Dĺžka zahnutia južného ramena tejto brány je približne 35 m. Ukončená bola pravdepodobne drevenou konštrukciou samotnej brány a prípadnej bránovej veže. Vznikol tak vstupný priestor, ktorý umožňoval obrancom hradiska zasahovať potencionálnych útočníkov nielen čelne, ale aj zo strán. V prípade pokusu o násilné dobytie brány zároveň nútil útočníkov koncentrovať sa na pomerne malom priestore, čo zvyšovalo účinnosť vrhacích a strelných zbraní používaných obrancami. Samotný prístup k bráne bol chránený predsunutým nízkym valom, ktorý ohraničoval areál s rozlohou približne 0,5 ha. Cestu na hrebeni pretínal ďalší menej výrazný priečny val.

Komunikácia prechádzajúca východnou bránou spájala hradisko s ďalším najbližším hradiskom na Žibrici, vzdialenom vzdušnou čiarou necelé 4 km, a s územím na južnom i severnom úpätí Zoborských vrchov. Najbližšia otvorená osada, ktorej obyvatelia využívali prístup do hradiska práve touto bránou, sa nachádzala povyše Nitrianskych Hrnčiaroviec.

 

Zostáva prejsť južným valom približne 650 m a trasa Historického náučného chodníka Hradisko Zobor končí. Cestou môžete vidieť pozostatky po archeologických sondách. V máji až októbri je južný val hradiska značne zarastený, preto venujte prechodu po tomto úseku zvýšenú pozornosť.

Navigačný text smer Pyramída – koniec trasy

Ďalej pokračuje trasa Historického náučného chodníka Hradisko Zobor južným valom v smere značenia približne 650 m a končí na Pyramíde pri telekomunikačnej veži.

Cestou môžete vidieť vo vale pozostatky po archeologických sondách. V máji a júni je južný val hradiska značne zarastený.

OZ HRADISKO ZOBOR