Zastávka č. 7: Odbočka z červenej

GPS N 48.34679° E 018.11001°

Pozor, tu odbočte vpravo dole z červenej turistickej trasy !

Táto zastávka sa nachádza už mimo areál hradiska Zobor. 25 m predtým, chodník v klesaní križuje teleso málo zreteľného obranného valu. Vplyvom erózie tu val splynul s terénom. Dá sa však predpokladať, že výrazný skalný útvar (vpravo od chodníka) bol jeho súčasťou. Mohol byť tiež pozíciou stráže. Prostredie bolo v tom čase odlesnené, bolo možné odtiaľ dobre pozorovať hrebeň smerom k Žibrici a priestor východnej brány. Val sa opäť vyrysuje v klesaní približne po 30 metroch od odbočky z červenej trasy a až do priestoru východnej brány zostáva jasne zreteľný. Tu v klesaní máte možnosť zvrchu pozorovať dobre zachovaný tvar východnej brány.

Navigačný text smer zastávka č. 8 Východná brána

Ďalej naša trasa odbočí vpravo dole svahom z červenej turistickej trasy. Opatrne v klesaní (náročný terén – skaly a korene stromov) v smere značenia dole valom 100 m až k zástavke č. 8 Východná brána.

OZ HRADISKO ZOBOR