Zastávka č. 1 Začiatok valu

GPS N 48.34274° E018.10435°

Hneď vedľa spevnenej plochy v kroví, vľavo od chodníka môžete pozorovať prvé pozostatky valu. Val je nenápadný a erodovaný, v čase bujnej vegetácie ťažko pozorovateľný. Vo vale vidieť zásah zrejme z obdobia výstavby lanovej dráhy. Val ďalej postupne mohutnie, pokračuje súbežne s modrou trasou až ku ďalšej zastávke č. 2 Rázcestie val – modrá.

 

Navigačný text smer zastávka č. 2 Rázcestie val – modrá

Ďalej trasa pokračuje miernym klesaním 90 m súbežne s modrou turistickou trasou k zastávke č. 2 Rázcestie val – modrá.

OZ HRADISKO ZOBOR