Zastávka č. 1 Počiatok valu

GPS N 48.34274° E018.10435°

Hneď vedľa spevnenej plochy v kroví (juhozápadný roh budovy HSLD), vľavo od chodníka môžete pozorovať prvé pozostatky valu. Val je nenápadný a erodovaný, v čase bujnej vegetácie ťažko pozorovateľný. Vo vale vidieť zásah zrejme z obdobia výstavby lanovej dráhy. Val ďalej postupne mohutnie, pokračuje súbežne s modrou turistickou trasou až ku ďalšej zastávke č. 2 Rázcestie val – modrá.

Strmý južný svah Pyramídy v tomto priestore, spolu s obranným valom hradiska tvoril veľmi ťažko prekonateľnú prekážku pre útočiaceho nepriateľa. Veľká námaha, ktorú musel vykonať ťažko vystrojený útočník na rýchli útok hore strmým kopcom, na odkrytom priestore proti obrannému valu plného obrancov, znamenala pre neho istý neúspech.

Navigačný text smer zastávka č. 2 Rázcestie val – modrá

Ďalej trasa pokračuje miernym klesaním 90 m súbežne s modrou turistickou trasou k zastávke č. 2 Rázcestie val – modrá.

HRADISKO ZOBOR