Historický náučný chodník Hradisko Zobor

Prejdením jeho celej trasy získa návštevník úplný obraz o Hradisku Zobor spojený s peknou vychádzkou na Pyramídu a Zobor. Začína a končí na Pyramíde.

Nachádza sa v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a v pamiatkovo chránenom areáli Národnej kultúrnej pamiatky hradisko Zobor na temene vrchov Pyramída a Zobor.

Preto prosíme, pohybujte sa tu po vyznačenom chodníku, zachovajte ticho a čistotu. Pozor na nerovný terén chodníka, šmykľavú mokrú trávu a ňou prekryté vratké kamene ! V máji a júni je najmä južný val hradiska značne zarastený, odporúčame vhodné oblečenie a obutie.

Historický náučný chodník Hradisko Zobor je okruh o dĺžke 1,95 km. Začína a končí na Pyramíde. Vyznačený je jednosmerne v smere hodinových ručičiek. Prechádza vo veľkej miere priamo po obrannom vale, križuje jestvujúce turistické chodníky a v malej miere ich aj využíva. Najvyšším bodom je vrch Zobor 587 m n. m. a najnižším cisterna 505 m n. m. Celkové prevýšenie trasy je 110 m. Informačné tabule a symbol značenia Vás navigujú celou trasou. Čas prechodu je cca 3/4 hod. K celej túre je však treba pripočítať výstup a zostup z Pyramídy k MHD.

Prístup je z Nitry MHD linkou č. 9 k Špecializovanej nemocnici sv. Svorada a odtiaľ modrou turistickou trasou na Pyramídu, alebo z Nitry MHD linkou č. 10 k dolnej stanici lanovej dráhy (Penzión Artin) a odtiaľ modrou (alebo aj červenou) turistickou trasou na Pyramídu.

Chránené územie: CHKO Ponitrie
Východisko: Pyramída
Dĺžka: 1,95 km, prevýšenie 110 m
Čas prechodu: cca 3/4 hod.
Počet zastávok: 8
Zameranie a typ chodníka: historický náučný chodník
Náročnosť terénu: stredne náročný
Náväznosť na turistickú značku: modrá, zelená, červená značka
Prístup: Nitra – Liečebný ústav Zobor, po modrej značke; Nitra – Artin, po modrej značke
Rok otvorenia, garant: 2008, o.z. Hradisko Zobor
Okolité náučné chodníky: Náučný chodník Zoborské vrchy

Historický náučný chodník hradisko Zobor realizovali:
o. z. Hradisko Zobor v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre.

Na texte spolupracovali:
Mgr. Róbert Daňo, PhD., Peter Meňhart, Mgr. Peter Bisták, Mgr. Gašpar Fronc

Použitá literatúra a pramene:
Furmánek, V. Veliačik, L. Vladár, J.: Slovensko v dobe bronzovej. Bratislava 1991.
Fusek, G. Zemene, M. (eds.): Dejiny Nitry. Od najstarších čias po súčasnosť. Nitra 1998.
Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. Nitra 1993.
Veliačik, L. Romsauer, P.: Vývoj a vzťah osídlenia lužických a stredodunajských popolnicových polí na západnom Slovensku. I. Katalóg. Nitra 1994.
Web a Informačné materiály mesta Nitra, ŠOP, Správa CHKO Ponitrie, archív KPÚ v Nitre,
Archív o.z. Hradisko Zobor

Ďakujeme za pomoc:
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Krajský úrad Životného prostredia Nitra, Správa CHKO Ponitrie, Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Nitra a priatelia hradiska Zobor

HRADISKO ZOBOR