Zástavka č. 4: Cisterna

GPS N48.34544° E018.10330°, 505 m n. m.

Voda je pre ľudské sídla nevyhnutnosťou. Hradisko Zobor nemá prirodzený zdroj vody, prameň alebo studňu. Preto obyvatelia využívali ako zdroj pitnej a úžitkovej vody dážď. Prvé doklady o zámernom budovaní „veľkokapacitných“ cisterien poznáme z obdobia mladšej doby bronzovej, čo však neznamená, že neboli budované už skôr. Okrem cisterien vysekávaných do skalného podložia boli využívané aj prírodné priehlbiny. Na zoborskom hradisku využili jeho budovatelia prírodnú kotlinu, ktorú zo západnej strany zahradili obranným valom, čím vznikla nádrž – cisterna na zhromažďovanie dažďovej vody. Val hradiska je v blízkosti cisterny najmohutnejší. Na svahoch cisterny je možné doteraz vidieť pozdĺžne preliačiny – pozostatky po archeologických sondách.

Navigačný text smer zastávka č. 5 Západná brána

Trasa ďalej pokračuje tiahlym stúpaním po dobre znateľnom vale približne 120 m až k zastávke č. 5 Severná brána.

OZ HRADISKO ZOBOR