Koniec trasy: Pyramída

GPS N 48.34277° E 018.10472°

Trasa Historického náučného chodníka Hradisko Zobor končí na Pyramíde pri telekomunikačnej veži, kde ústi južný val hradiska. Je to návrat do východiskového bodu.

Výsledkom absolvovania celej trasy je úplný obraz o Hradisku Zobor spojený s peknou vychádzkou.

OZ HRADISKO ZOBOR