Zastávka č. 5: Severná brána

GPS N48.34587° E 018.10469°

V priestore severnej brány hradiska Historický náučný chodník Hradisko Zobor križuje modrú turistickú trasu, pôvodnú dobovú cestu z Lyžiarskej lúky aj turistický náučný chodník Zoborské vrchy. Vstup do hradiska má lievikovitý tvar a je čiastočne viditeľný aj v súčasnosti. Táto brána je najviac pozmenená. Ľavý aj pravý val brány je prekopaný archeologickou sondou. Väčšia sonda v ľavom ramene brány (val za informačnou tabuľou) sa môže javiť ako domnelý vchod do hradiska. Odťažená zemina je sústredná nižšie pod pravým valom brány.

Brána hradiska predstavuje jedinečný stavebný objekt, ktorý mal obrannú a komunikačnú funkciu. Obe spomenuté funkcie preto silne ovplyvňovali jej stavebné prevedenie. Polokliešťová brána vznikla zahnutím oboch ramien zemného valu smerom do opevneného areálu. Ukončená bola drevenou konštrukciou samotnej brány a prípadnej bránovej veže, pričom dĺžka zahnutia mohla byť rôzna. Vznikol tak vstupný priestor, ktorý umožňoval obrancom hradiska zasahovať potencionálnych útočníkov nielen čelne, ale aj zo strán. V prípade pokusu o násilné dobytie brány zároveň nútil útočníkov koncentrovať sa na pomerne malom priestore, čo zvyšovalo účinnosť vrhacích a strelných zbraní používaných obrancami.

Stráž severnej brány mala vizuálny kontakt so strážou západnej brány hradiska Zobor. Komunikácia prechádzajúca bránou spájala hradisko s Plieškou, odkiaľ mohla pokračovať smerom na Dražovce alebo Podhorany.

Navigačný text smer zastávka č. 6 Zobor – akropola

Trasa ďalej pokračuje v smere značenia cez archeologickú sondu (za informačnú tabulu vpravo dozadu), vľavo na val a 300 m tiahlym stúpaním stále po dobre znateľnom vale až k zastávke č. 6 Zobor – akropola.

HRADISKO ZOBOR