Zastávka č. 5: Severná brána

GPS N48.34587° E 018.10469°

V priestore severnej brány hradiska Historický náučný chodník Hradisko Zobor križuje modrú turistickú trasu, pôvodnú dobovú cestu z Lyžiarskej lúky aj turistický náučný chodník Zoborské vrchy.

Vstup do hradiska je viditeľný aj v súčasnosti. Táto brána je najviac pozmenená. Ľavý aj pravý val brány je prekopaný archeologickou sondou. Väčšia sonda v ľavom ramene brány (val za touto tabuľou) sa môže javiť ako domnelý vchod do hradiska. Odťažená zemina je sústredná nižšie pod západným valom brány.

*Brána hradiska predstavuje jedinečný stavebný objekt, ktorý mal obrannú a komunikačnú funkciu. Obe spomenuté funkcie preto silne ovplyvňovali jej stavebné prevedenie. Polokliešťová brána vznikla zahnutím jedného z ramien zemného valu smerom do opevneného areálu. Ukončená bola pravdepodobne drevenou konštrukciou samotnej brány a prípadnej bránovej veže, pričom dĺžka zahnutia mohla byť rôzna.  

Vznikol tak vstupný priestor, ktorý umožňoval obrancom hradiska zasahovať potencionálnych útočníkov nielen čelne, ale aj zo strán. V prípade pokusu o násilné dobytie brány zároveň nútil útočníkov koncentrovať sa na pomerne malom priestore, čo zvyšovalo účinnosť vrhacích a strelných zbraní používaných obrancami. Stráž severnej brány mala vizuálny kontakt so strážou západnej brány.

Severná brána je najdostupnejšia, preto bol prístup k nej chránený samostatným predsunutým predhradím, ktoré je vymedzené nižším a menej zreteľným valom na ploche cca 0,5 ha. Prístupovú cestu k severnej bráne chránili navyše ďalšie dve línie valov, vzdialené od nej vzdušnou čiarou cca 330 m a 520 m. 

Komunikácia prechádzajúca bránou sa ďalej vetvila a pokračovala smerom k Liečebnému ústavu, Dražovciam a Podhoranom.  

Stráž severnej brány mala vizuálny kontakt so strážou západnej brány hradiska Zobor. Komunikácia prechádzajúca bránou spájala hradisko s Plieškou, odkiaľ mohla pokračovať smerom na Dražovce alebo Podhorany.

Navigačný text smer zastávka č. 6 Vrchol Zobora

Trasa ďalej pokračuje v smere značenia cez archeologickú sondu (za informačnú tabulu vpravo dozadu), vľavo na val a 300 m tiahlym stúpaním stále po dobre znateľnom vale až k zastávke č. 6 vrchol Zobora.

OZ HRADISKO ZOBOR