Začiatok trasy: Pyramída

GPS N 48.34277° E 018.10472°

Obranný val HZ je v priestore Pyramídy málo viditeľný. Môžeme z neho pozorovať len malý a nevýrazný kus vľavo od kovového zábradlia. Najviac poškodený (už neexistuje) je práve v úseku kovového zábradlia a tiež v úseku spevnenej plochy pred budovou hornej stanice lanovej dráhy. Môžeme predpokladať, že Pyramída bola stálym pozorovacím stanovišťom obrancov hradiska. Je tu dobrý výhľad na Malé Karpaty a vysielač Kamzík, vodnú nádrž Kráľová, Gerecse a Pilis v Maďarsku, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy a vysielač Sitno.Na vrchole Pyramídy sa nachádza horná stanica lanovej dráhy (ďalej HSLD) od r. 1970, miléniový stĺp postavený v roku 1896 a zničený 8. februára 1921 legionármi, telekomunikačná veža, odovzdaná do užívania r. 1994, pozostatky vojenskej chaty (pôvodne vystavanej ako reštaurácia pre turistov) r. 1972, ktorú asanovala ASR v r. 2008 a tiež chatka skautov, trocha ďalej na trase Historického náučného chodníka Hradisko Zobor.

Navigačný text smer zastávka č. 1 Počiatok valu

K zastávke č. 1 Počiatok valu vedie naša trasa súbežne s modrou turistickou trasou popred južné priečelie budovy HSLD, až po okraj spevnej plochy. Nachádza sa v mieste vysokého schodu pri juhozápadnom rohu budovy HSLD..

OZ HRADISKO ZOBOR