Zastávka č. 3: Západná brána

GPS N48.34476° E018.10322°

Zastávka sa nachádza v priestore západnej brány hradiska Zobor. Historický náučný chodník Hradisko Zobor tu križuje červenú turistickú trasu (cestu pre vozidlá). Vstup do hradiska má lievikovitý tvar. Brána hradiska predstavuje jedinečný stavebný objekt, ktorý mal obrannú a komunikačnú funkciu. Obe spomenuté funkcie preto silne ovplyvňovali jej stavebné prevedenie. Polokliešťová brána vznikla zahnutím oboch ramien zemného valu smerom do opevneného areálu. Ukončená bola drevenou konštrukciou samotnej brány a prípadnej bránovej veže, pričom dĺžka zahnutia mohla byť rôzna. Vznikol tak vstupný priestor, ktorý umožňoval obrancom hradiska zasahovať potencionálnych útočníkov nielen čelne, ale aj zo strán. V prípade pokusu o násilné dobytie brány zároveň nútil útočníkov koncentrovať sa na pomerne malom priestore, čo zvyšovalo účinnosť vrhacích a strelných zbraní používaných obrancami. Dobová komunikácia prechádzajúca západnou bránou spájala hradisko pravdepodobne s roľníckymi osadami na území súčasného mesta.

Navigačný text smer zastávka č. 4 Cisterna

Ďalej pokračujte trasa v smere značenia na val a po ňom 100 m klesaním k najnižšiemu bodu hradiska k zastávke č. 4 Cisterna.

HRADISKO ZOBOR