Zastávka č. 3: Západná brána

GPS N48.34476° E018.10322°

Zastávka sa nachádza v priestore západnej brány hradiska Zobor. . Historický náučný chodník Hradisko Zobor tu križuje červenú turistickú trasu. Vstup do hradiska predstavuje jedinečný stavebný objekt, ktorý mal obrannú a komunikačnú funkciu. Obe spomenuté funkcie preto silne ovplyvňovali jej stavebné prevedenie. Polokliešťová brána vznikla zahnutím jedného z ramien zemného valu smerom do opevneného areálu. Ukončená bola pravdepodobne drevenou konštrukciou samotnej brány a prípadnej bránovej veže. Vznikol tak vstupný priestor, ktorý umožňoval obrancom hradiska zasahovať potencionálnych útočníkov nielen čelne, ale aj zo strán. V prípade pokusu o násilné dobytie brány zároveň nútil útočníkov koncentrovať sa na pomerne malom priestore, čo zvyšovalo účinnosť vrhacích a strelných zbraní používaných obrancami. Pôvodná komunikácia prechádzajúca západnou bránou spájala hradisko pravdepodobne s otvorenými osadami na území súčasného mesta. resp. okolo úpätia Zobora.

Navigačný text smer zastávka č. 4 Cisterna

Ďalej pokračujte trasa v smere značenia na val a po ňom 100 m klesaním k najnižšiemu bodu hradiska k zastávke č. 4 Cisterna.

OZ HRADISKO ZOBOR