Zastávka č. 2: Rázcestie val – modrá

GPS N 48.34312° E 018.10328°

Modrá turistická trasa tu križuje val a odbočuje strmo dole smerom na Podhájsku ulicu do mesta. Poniže asi 50 m vedľa modro značeného chodníka je pozorovateľná línia pôvodnej prístupovej cesty k západnej bráne. Historický náučný chodník Hradisko Zobor ďalej pokračuje rovno po telese obranného valu. Približne po 40 metroch prechádzate okolo chatky skautov, ktorú využívali počas výskumu hradiska archeológovia. Ďalej smerom k západnej bráne v telese valu, ako aj na ploche vpravo od valu, môžete vidieť priehlbiny, ktoré sú pozostatkom po archeologických sondách.

Navigačný text smer zástavka č. 3 Západná brána

Ďalej trasa pokračuje po vale v smere značenia asi 200 m k zástavke č. 3 Západná brána.

OZ HRADISKO ZOBOR