Zastávka č. 2: Rázcestie val – modrá

GPS N 48.34312° E 018.10328°

Na tejto zastávke návštevník hradiska stojí už priamo na telese obranného valu. Modrá turistická trasa tu križuje val a odbočuje strmo dole smerom na Podhájsku ulicu do mesta. Hradisko malo zrejme systém viacerých obranných valov. Nižšie asi 50 m vedľa modro značeného chodníka je tiež pozorovateľný ďalší, menej znateľný val, môže to byť však i pozostatok z pôvodnej prístupovej cesty ústiacej do západnej brány hradiska. Historický náučný chodník Hradisko Zobor ďalej pokračuje rovno po telese obranného valu v smere značenia. Približne po 40 metroch prechádzate okolo chatky skautov, ktorú využívali počas výskumu hradiska archeológovia. Ďalej smerom k západnej bráne v telese valu ako aj na ploche vpravo od valu, môžete vidieť priehlbiny, ktoré sú pozostatkom po archeologických sondách.

Navigačný text smer zástavka č. 3 Západná brána

Ďalej trasa pokračuje po vale v smere značenia asi 200 m k zástavke č. 3 Západná brána.

HRADISKO ZOBOR