Zastávka č. 6: Zobor – akropola

GPS N 48.34642° E 018.10881°

Vrch Zobor, je najvyššie položenou časťou opevneného areálu hradiska Zobor. Budovatelia hradiska tu využili prirodzenú výraznú konfiguráciu terénu. Informačná tabuľa je osadená v telese valu, ktorý je v tomto mieste málo výrazný a v čase bujnej vegetácie takmer nepozorovateľný. Val je po pár metroch opäť zreteľný. Zvažuje sa smerom na východ (smer Žibrica), postupne mohutnie (vľavo popri červenej turistickej trase) v dĺžke asi 90 m. Menej výrazným sa stáva pri skalnom kopovitom útvare, ktorý sa nachádza vpravo od chodníka.

U prvých obyvateľov (9. – 8. storočie pred n. l.), ľudu lužickej kultúry, mala skalná vyvýšenina Zobora „akropola“ – pravdepodobne významnú úlohu pri náboženských obradoch. Bolo tu posvätné miesto (najbližšie k slnku) a tiež sídlo vládnucej vrstvy spoločnosti. Bol tu tiež najlepší výhľad do priestoru hradiska.

Je pravdepodobné, že Slovania v priebehu 9. storočia n.l. túto strategickú polohu tiež využívali ako refúgium a vrch Zobor mohol slúžiť ako pozorovacie a signalizačné stanovište. Dopĺňal tak sústavu hradísk ako Hradný kopec, Vŕšok, Martinský vrch, Lupka a Šibeničný vrch pri ochrane štátneho centra.

Zo Zobora máte pekný výhľad na strednú časť pohoria Tríbeč, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Požitavie, Ponitrie a tiež Gerecse a Pilis v Maďarsku.

Pôvod pomenovania vrchu Zobor je nejasný. Prvýkrát sa uvádza už v Zoborských listinách z roku 1111 a 1113. Je viacero hypotéz. Jedna hovorí, že dostal pomenovanie podľa vodcu Slovanov, ktorý sa volal Zobor. Druhá uvádza pomenovanie podľa zubra hrivnatého, ktorý sa tu v tom období bežne vyskytoval. Sú hypotézy, že by mohlo ísť o spodobenie staroslovienskeho „sobor“ kláštor, nakoľko na úpätí vrchu, v priestore dnešnej Špecializovanej nemocnice sv. Svorada sa nachádzal benediktínsky kláštor svätého Hippolita, alebo prirovnaním veľkosti kopca a spodobením slova obor.

HNCH Hradisko Zobor tu má spoločnú zastávku s NCH Zoborské vrchy. Je zároveň križovatkou Ponitrianskej magistrály červenej a zelenej turistickej trasy. Zelená trasa tu končí a zároveň križuje val hradiska. Prichádza z Dražoviec od románskeho kostolíka sv. Michala cez maloplošnú prírodnú rezerváciu Zoborská lesostep. V oblasti Lyžiarskej lúky pri Troch duboch a rázcestí turistických trás modrá a zelená môžete pozorovať nevýrazné pozostatky ďalších obranných valov (predhradia hradiska Zobor).

Navigačný text smer zastávka č. 7 Odbočka z červenej

Trasa ďalej pokračuje klesaním, súbežne s červenou turistickou značkou (smer Žibrica) približne 120 m k zastávke č. 7 Odbočka z červenej. Pozor neprehliadnite ju, je už mimo areál HZ !

HRADISKO ZOBOR